Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"

Organizacja

KADRA:
Dyrektor: mgr Aneta Zalewska


Nauczyciele: mgr Barbara Gawłowicz

                     mgr Joanna Szewczyk

                     mgr Karolina Matusik

GODZINY PRACY:
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW:
Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzone do godz.8.30.
Dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.
Dziecko może być odebrane z przedszkola przez Rodziców lub osoby pisemnie przez nich upoważnione. 
W przedszkolu nie podaje się leków i nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy.
Ubiór dziecka powinien umożliwiać mu rozwój umiejętności samoobsługowych.


KALENDARZ ROKU PRZEDSZKOLNEGO

  1.  01.09.2023 - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  1. 01.11.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 
  2.  25-29.12.2023 / 01.01. 2024 - zimowa przerwa świąteczna
  3.  06.01.2023 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  4. Ferie zimowe 2024 r - placówka funkcjonuje bez zmian
  5. 29.03 -01.04.2024 - wiosenna przerwa świąteczna
  6. 02.05.2024 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  7.  31.05.2024- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  8.  30.06.2024 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
  9.  01.07.2024- 31.07.2024 - ferie letniePREZYDIUM RADY RODZICÓW


PRZEWODNICZĄCA - K. Mucha
ZASTĘPCA - M. Madej
SKARBNIK - A.Dziok